Adrianna Litwin

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wielbicielka aktywnej formy spędzania czasu, podróży i wyjazdów w góry do rodzinnego kraju. Interesuje się głównie postępowaniem cywilnym.

Z kancelarią związana od lipca 2016 r. Jako aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wykonuje swe obowiązki związane z prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym i windykacją należności. 

Biegle włada językiem angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

 	  Polityka prywatności