Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija sp.p. świadczy najwyższej jakości usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Doskonale znamy realia funkcjonowania biznesu, dlatego każdy podmiot gospodarczy traktowany jest przez nas indywidualnie, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie rozwiązywać problemy naszych Klientów.

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa w bieżącej obsłudze prawnej lub przy konkretnych sytuacjach, w których niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika. Współpracujemy ze spółkami prawa handlowego oraz z klientami indywidualnymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Nasze usługi dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy organizacyjno prawnej dla biznesu;
  • obsługa prawna przy tworzeniu, organizacji, funkcjonowaniu, rozwiązywaniu, łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek handlowych;
  • udział w negocjacjach umów oraz statutów przyszłych wspólników i akcjonariuszy;
  • przygotowanie umów, dokumentów korporacyjnych oraz rejestracja spółek;
  • reprezentacja Klientów przy uzyskaniu pozwoleń, koncesji i licencji;
  • bieżąca obsługa korporacyjna zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego;
  • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym; 
  • przygotowanie projektów oraz analiza umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
  • prawne zabezpieczenia przyjętych rozwiązań biznesowych.

Kancelaria reprezentuje interesy przedsiębiorców podczas postępowań przed sądami rejestrowymi, gospodarczymi, cywilnymi oraz administracyjnymi. Praktykę naszych prawników uzupełniają sprawy karno – gospodarcze oraz karno – skarbowe.

Ściśle współpracujemy z doświadczonymi na rynku polskim i europejskim doradcami podatkowymi oraz księgowymi, co pozwala na kompleksową obsługę projektów biznesowych.

To tylko wybrane usługi prawne, które realizujemy dla naszych Klientów, zakres naszego działania jest dużo szerszy. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących współpracy z zakresu prawa gospodarczego zapraszamy do kontaktu.

 	  Polityka prywatności