Prawo nieruchomości i restytucja mienia

Nieruchomości

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija sp.p. zajmuje się problematyką szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Posiadamy zespół prawników specjalizujących się w zakresie sporów sądowych z deweloperami i generalnymi wykonawcami dużych inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o zasiedzenie, podział czy rozgraniczenie nieruchomości, a także w sprawach przed sądami wieczystoksięgowymi.

W ramach Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija sp.p. prowadzimy obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości w tym:

  • sporządzamy raporty due diligence stanu prawnego nieruchomości;
  • ustalamy możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego i planowania przestrzennego;
  • zapewniamy obsługę prawną procesów pozyskiwania finansowania inwestycji budowlanych;
  • sporządzamy projekty umów związanych z realizacją inwestycji deweloperskich, w tym umów o generalne wykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o roboty budowlane;
  • obsługujemy procesy komercjalizacji nieruchomości;
  • doradzamy w ramach transakcji.

Reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości, również w toku procedur uchwalania studiów i planów zagospodarowania przestrzennego.

Nasi specjaliści prowadzą stałą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

 

Restytucja mienia 

Kancelaria skupia specjalistów w tematyce reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, przejętych na mocy przepisów Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. „Dekretu Bieruta”) oraz roszczeń w stosunku do nieruchomości objętych przepisami Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Z sukcesami prowadzimy skomplikowane postępowania administracyjne, zmierzające do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskich na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli, aktywnie wspierając działania urzędów na wszystkich etapach postępowań.

Reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych zmierzających do ustalenia odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości, w tym również w sprawach zawisłych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Ustalamy następstwo prawne po byłych właścicielach nieruchomości i dokonujemy analiz zakresu posiadanych roszczeń.

Reprezentujemy Klientów w toku postępowań wywłaszczeniowych.

 	  Polityka prywatności