Prawo pracy

Zespół Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija sp.p.  posiada wiedzę i długoletnie doświadczenie w szerokim zakresie dotyczącym prawa pracy. Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, korporacje oraz podmioty gospodarcze, które zatrudniają pracowników na podstawie zróżnicowanych rodzajów umów i form współpracy, w tym umów o pracę, zlecenia, o dzieło czy w końcu na podstawie kontraktów menadżerskich.

Nasze wsparcie zaczyna się w już momencie ustalania warunków zatrudnienia oraz projektowania stosownych umów. Wspieramy Klientów biznesowych oraz indywidualnych, również po ustaniu stosunku pracy. Reprezentujemy pracowników i pracodawców podczas negocjacji oraz w trakcie spraw sądowych przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kompleksowo obsługujemy pracodawców, tworząc wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, polityki wewnętrzne oraz tworząc wszelkie rodzaje umów o pracę. Doradzamy w szerokim zakresie w bieżących sprawach pracowniczych.
Nasi prawnicy pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa i nieuczciwą konkurencją.

Znajomość przepisów prawa pracy pozwala na bezkonfliktowe działanie pracodawcy oraz pracowników. Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach polubownych oraz mediacjach.

 	  Polityka prywatności