Spory sądowe

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija posiada długoletnie doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zawsze dążymy do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sporu na możliwie najwcześniejszym etapie sprawy. Długoletnia praktyka pozwala nam na przeprowadzanie gruntownej analizy każdego sporu, dzięki temu możemy zaproponować Klientowi alternatywne metody rozwiązywania problemu, w tym postępowanie polubowne, mediacje oraz negocjacje ugodowe.

Doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii skutecznie reprezentują klientów przed organami ścigania. W postępowaniach sądowych występujemy w charakterze obrońców, a także pełnomocników oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Prawnicy naszej Kancelarii przygotują dla Państwa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatny akt oskarżenia. Sporządzamy pisma na każdym etapie postępowania oraz bierzemy udział w czynnościach procesowych.

Reprezentujemy Klientów indywidualnych oraz instytucje w sprawach karnych i karnoskarbowych, oraz o wykroczenia: od wszczęcia postępowania przygotowawczego, po uczestniczenie w rozprawach sądowych i podejmowanie czynności w postępowaniu wykonawczym. Reprezentujemy w sprawach karnych członków zarządu i członków rady nadzorczej. 

Posiadamy ugruntowane doświadczenie w cywilnych sporach sądowych, w tym w sprawach o zapłatę i zabezpieczenia wierzytelności. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego i prawa pracy. Prowadzimy postępowania dotyczące nieruchomości, w tym postępowania wieczystoksięgowe oraz sprawy o naruszenia posiadania. 

Posiadamy możliwość reprezentowania naszych Klientów w sądowych postępowaniach elektronicznych.

 	  Polityka prywatności