Dagmara Grabowska

Dagmara Grabowska specjalizuje się w prawie usług finansowych, cywilnym, bankowym, windykacji należności oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania upadłościowe i naprawcze. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i banków. Biegle włada językiem angielskim.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1992 roku, podejmując współpracę z kancelarią prawną, której podstawową specjalizacją była windykacja należności. Od 1993 r. do 2005 r. zdobywała doświadczenie, pracując w dużych bankach jako specjalista, ekspert i radca prawny w obszarach prawa bankowego, obsługi transakcji rynku finansowego, usług płatniczych, obsługi kredytów, w tym hipotecznych i trudnych, windykacji należności oraz ochrony danych osobowych. 

Od 2003 r. pracowała jako radca prawny prowadzący bieżącą obsługę podmiotów rynku finansowego, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, firm leasingowych, pośredników kredytowych, ubezpieczeniowych oraz firm inwestycyjnych w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego. 

Zajmowała się obsługą usług płatniczych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych (RODO), kredytów i pożyczek, windykacji w tym masowej wierzytelności oraz obsługi transakcji, w tym przygotowywania i opiniowania dokumentów oraz zabezpieczeń spłaty zobowiązań. Doświadczona procesualistka.

Od 2005 r. prowadziła działalność w ramach Kancelarii Radców Prawnych Privitera&Grabowska, a od 2011 r. w ramach Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Partnerzy. 

Marek Szatraj

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie nr wpisu 3206.

W roku 2009 po odbyciu aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdał egzamin adwokacki, uzyskując uprawnienia zawodowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w roku 2003 ukończył dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji broniąc pracę magisterską z zakresu prawno-karnej ochrony wierzyciela przed bezprawnym transferem majątku oraz nieuzasadnionym bankructwem na podstawie Kodeksu karnego.

Na jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe składa się przede wszystkim wieloletnia współpraca z Kancelariami Radców Prawnych Privitera & Grabowska w Warszawie. Wcześniej był prawnikiem w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, Kancelarii Prawnej Meritum oraz Korporacji Prawników i Brokerów Finansowych SIG. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Deutsche Bank PBC oraz Fundacji Komunalnej w Warszawie.

Adwokat Marek Szatraj prowadzi samodzielną działalność prawniczą od 2005 roku. Aktualnie zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy oraz praw autorskich i pokrewnych. Jest specjalistą w zakresie sporządzania oraz negocjowania kontraktów, zabezpieczenia spłaty zobowiązań oraz dochodzenia odszkodowań. Jego praktykę uzupełnia problematyka karno-gospodarcza. Współpracuje min. z Duracell Poland, Orbico Group, Procter and Gamble, APM Profil, Babyliss Polska, Ontima, Warsaw Medical Center oraz takimi markami jak Bombilla i Moon Brothers.

Posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze klientów z sektora nieruchomości oraz branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej projektów deweloperskich na etapie analizy stanu prawnego oraz doradztwa w nabywaniu i sprzedaży nieruchomości. Doradza także w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych i najmu powierzchni komercyjnych. Brał wielokrotnie udział w sporządzaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz zastępstwo inwestycyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych związanych z rynkiem budowlanym i nieruchomości. Na co dzień doradza min. SH+E Group i Konsorcjum Budowlanym KNP.

Zaznajomiony z problematyką prawną rynku filmowego, projektów crowdfundingowych oraz praktycznymi aspektami praw autorskich i pokrewnych z uwagi na obsługę rodzimych produkcji kinowych takich jak Pitbull, Totem, Photon, Niewidzialne, Ostatnia Rodzina, Jeziorak czy Róża. Prowadzi bieżąca obsługę prawną producentów filmowych oraz twórców teledysków muzycznych i reklam. Współpracuje z Lightcraft oraz ATM Grupa.

Włada biegle językiem angielskim.

Michał Copija

Partner Kancelarii, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem inżyniera gospodarki przestrzennej. 

Specjalista z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, przejętych na mocy przepisów Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. „Dekretu Bieruta”).

Wieloletni doradca Zrzeszenia Osób Dotkniętych Skutkami Dekretu Warszawskiego „Dekretowiec”.

Miłośnik motoryzacji we wszelkich jej odmianach. Wielbiciel podróży i psów.

Biegle włada językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności