Ochrona danych osobowych (RODO)

Oferujemy wsparcie merytoryczne i kompleksowe doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dbamy by nasi Klienci funkcjonowali zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz pozostałymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

W ramach współpracy analizujemy stosowane w firmach zabezpieczenia, sprawdzamy, czy nie ma wśród nich uchybień oraz, czy wszystkie procedury są prawidłowo realizowane. Wdrażamy rozwiązania i stosowną dokumentację mające na celu zabezpieczenie danych osobowych. Pomagamy sporządzić dokumentację tworząca politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Zajmujemy się analizą ryzyka prawdopodobieństwa naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz doradzamy przedsiębiorcom jakie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne powinni wdrożyć, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO.

 	  Polityka prywatności