Anna Żurawska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku. W 2010 roku ukończyła kierunek: Prawo w systemie stacjonarnym. Od 2009 r. do 2010 r. brała udział w programie mobilności studentów MOST oraz w programie LLP Erasmus na Uniwersytecie w Mariborze w Słowenii oraz programie AEGEE The Summer University Project w Agrigento na Sycylii.

Od 2014 r. do 2017 r. odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdała egzamin adwokacki, uzyskując uprawnienia zawodowe. 

Karierę zawodową rozpoczęła w 2014 roku, podejmując współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się w niej sporządzaniem pism procesowych i opinii prawnych, reprezentowaniem Klientów przed sądami i urzędami, analizą umów, doradztwem podczas negocjacji umów oraz przygotowywaniem dokumentów z zakresu prawa spółek. 

Reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych i egzekucyjnych. Do jej obowiązków należy obsługa instytucji finansowych m.in. banków w ramach ich bieżącej działalności (windykacja, egzekucja, negocjacje ugód).

Obsługuje podmioty pośredniczące w uzyskiwaniu dofinansowań w ramach programów europejskich (w tym dochodzenie wierzytelności z tytułu zawartych umów pośrednictwa). 

Sporządza umowy dla producentów filmów, scenarzystów, reżyserów (w tym w zakresie praw autorskich). 

Prowadzi czynności w zakresie windykacji z nieruchomości, zajmuje się również obsługą  podmiotów działających na rynku budowlanym (dochodzenie wierzytelności, wykonywanie umów, wypadki przy pracy, prawo pracy). Sporządza pozwy w e-sądzie, obsługuje firmy zajmujące się masową egzekucją. Obsługuje podmioty pośredniczące w sprawach odszkodowawczych (występowanie przed ubezpieczycielem na etapie sądowym i przed sądowym, zgłaszanie szkód, odwołania od decyzji, sporządzanie i negocjowanie ugód) oraz wspólnoty mieszkaniowe w zakresie dochodzenia wierzytelności. 

Biegle włada językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności