Dagmara Grabowska-Cieciera

Dagmara Grabowska-Cieciera specjalizuje się w prawie rynku usług finansowych, cywilnym, bankowym, windykacji należności oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi obsługę postępowań upadłościowych i naprawczych. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i banków. Biegle włada językiem angielskim.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1992 roku, podejmując współpracę z kancelarią prawną a od 1993 r. do 2005 r. zdobywała doświadczenie, pracując w dużych bankach jako specjalista, ekspert i radca prawny w obszarach prawa bankowego, obsługi transakcji rynku finansowego, usług płatniczych, obsługi kredytów, windykacji należności oraz ochrony danych osobowych.

Od 2003 r. jako radca prawny prowadzący bieżącą obsługę podmiotów rynku finansowego, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, firm leasingowych, pośredników kredytowych, ubezpieczeniowych oraz firm inwestycyjnych.

Zajmuje się obsługą transakcji płatniczych, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych (RODO), kredytów i pożyczek, windykacji w tym masowej wierzytelności oraz upadłości i restrukturyzacji.

Doświadczona procesualistka.

 	  Polityka prywatności