Hubert Przybyszewski

Absolwent prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego materialnego zgłębił tematyką prania pieniędzy w polskim porządku prawnym.
Od 2021 r. odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od II roku studiów w kancelariach adwokackich i radcowskich, świadczących usługi głównie w sprawach z zakresu prawa handlowego i
gospodarczego.
Obecnie zajmuje się prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym, zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i bankowego oraz windykacją należności.
Posługuje się językiem angielskim.
W wolnych chwilach czyta reportaże i wiersze. Wielbiciel kultury francuskiej.

 	  Polityka prywatności