Julia Ruszkowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsze doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej nabyła w trakcie praktyk studenckich w Kancelarii w 2020 r. oraz 2021 r. Obecnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz windykacji należności.

W wolnym czasie tworzy teksty literackie oraz publicystyczne.

 	  Polityka prywatności