Kamil Rogucki

Absolwent wydziału prawa oraz stypendysta Akademii im. Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Od 2021 roku studiuje socjologię na Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W pracy magisterskiej z dziedziny prawa cywilnego skupił się na analizie przebaczenia jako zdarzenia cywilnoprawnego.

W trakcie studiów zgłębiając wiedzę na temat prawa Unii Europejskiej wygłaszał referaty w ramach konferencji organizowanych przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii im. Leona Koźmińskiego pt. „Praworządność jako dziedzina prawa Unii Europejskiej – aktywacja art. 19 ust. 1 TUE przez TSUE w kontekście praworządności, wyrok C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses” oraz „A lose-lose situation Brexit – uwarunkowania prawne – Brexit a strefy suwerenne na Cyprze”.

W 2022 roku rozpoczął aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od III roku studiów w kancelariach adwokackich
i radcowskich, świadczących usługi głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń. Obecnie zajmuje się prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym oraz zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego.

Włada biegle językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności