Magdalena Dziuba

W 2003 roku ukończyła studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji sądowej zdała egzamin sędziowski, a następnie w 2006 roku uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego.

Od 2007 roku prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z rynku prawa farmaceutycznego, w zakresie prawa gospodarczego, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego, prawa spółek i prawa pracy. Zajmuje się kompleksowo obsługą procesów windykacji należności, w tym dochodzeniem należności w postępowaniu sądowym egzekucyjnym i upadłościowym, sporządzaniem umów i ustanawianiem prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań oraz obsługą prawną wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzi zastępstwo procesowe w obszarze prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy.

W 2023 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija, w ramach której zajmuje się m.in. obsługą prawną postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz dochodzeniem należności w postępowaniu sądowym, upadłościowym i egzekucyjnym w sektorze bankowym.

Posługuje się językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności