Magdalena Kaczor

Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem jej pracy magisterskiej była kwestia dopuszczalności stosowania dowodów elektronicznych w toku postępowania cywilnego.

W 2022 roku rozpoczęła aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie w obszarze prawa upadłościowego i gospodarczego zdobywała już od III roku studiów uczestnicząc w stażach i praktykach w kancelariach adwokackich
i radcowskich.

Obecnie zajmuje się prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym, zagadnieniami
z zakresu prawa upadłościowego i gospodarczego. Prowadzi czynności w zakresie windykacji i obsługi podmiotów gospodarczych oraz funduszy sekurytyzacyjnych.

Włada biegle językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności