Marta Sobechowicz - Osińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2010 roku.

W okresie od 2003 r. do 2012 r. współpracowała z Kancelarią Prawną utworzoną przy wiodącej na rynku spółce windykacyjnej. Do jej obowiązków należała obsługa procesów windykacji na rzecz firm z branży paliwowej, budowlanej, farmaceutycznej, finansowej oraz ubezpieczeniowej, w tym dochodzenie należności w postępowaniu sądowym egzekucyjnym i upadłościowym.  Zawierała i negocjowała porozumienia i zabezpieczenia spłaty należności na drodze polubownej. W okresie od 2009 r. – 2012 r. była odpowiedzialna za dział egzekucji prowadzący postępowania egzekucyjne w kilku tysiącach spraw. 

W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawną Szatraj, Grabowska i Copija, gdzie zajmuje się obsługą prawną w zakresie windykacji banków oraz firm leasingowych, w tym dochodzeniem należności w postępowaniu sądowym, upadłościowym i egzekucyjnym.

 	  Polityka prywatności