Michał Copija

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem inżyniera gospodarki przestrzennej. 

Specjalista z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, przejętych na mocy przepisów Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. „Dekretu Bieruta”).

Wieloletni doradca Zrzeszenia Osób Dotkniętych Skutkami Dekretu Warszawskiego „Dekretowiec”.

Miłośnik motoryzacji we wszelkich jej odmianach. Wielbiciel podróży i psów.

Biegle włada językiem angielskim.

 	  Polityka prywatności