Patryk Gołębiewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył podyplomowe studia zarządzania restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Do jego obowiązków należy obsługa prawna instytucji finansowych oraz innych podmiotów w zakresie dochodzenia należności w postępowaniu sądowym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne a także szeroko pojęte prawo gospodarcze, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija podjął w 2017 roku.

 	  Polityka prywatności