Tomasz Adam Miszczuk

W 1991 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Po odbyciu aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski, a następnie radcowski.

Od 1995 roku współpracował jako radca prawny z firmą Kredyt Bank S.A. Oddział Regionalny w Warszawie oraz Inwestycyjnym Domem Maklerskim Kredyt Banku S.A. którego następcą prawnym był KBC Securities NV (SA) Oddział w Polsce.

Zajmował się kompleksową obsługą prawną z uwzględnieniem wszelkich gałęzi prawa wiążących się z obsługą instytucji finansowych, zastępstwem procesowym, ustanowieniem prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań, analizą prawną stanu nieruchomości oraz windykacją należności.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym, pracując od 1994 do 1995 roku jako specjalista prawny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2005 do 2011 roku był partnerem w kancelarii Makarewicz, Miszczuk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie i biurem w Warszawie.

Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych i osób fizycznych. Prowadził zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, zajmował się sprawami spółek handlowych, prowadził nadzór nad windykacją należności, sporządzał umowy. 

Od 1997 do 2005 roku prowadził indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego.
W 2011 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija. Zajmuje się w niej kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, spółek, jednostek budżetowych i osób fizycznych. Prowadzi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i sprawach spółek handlowych.

Sprawuje nadzór nad windykacją należności i prowadzeniem windykacji, ustanawianiem prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań oraz analizą prawną stanu nieruchomości. Specjalizuje się w prawie autorskim. 

 	  Polityka prywatności