Agnieszka Jakubowska

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy magisterskiej z dziedziny prawa cywilnego skupiła się na zagadnieniu wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym.

Jej wcześniejsza praktyka zawodowa związana była z zatrudnieniem w Biurze Prawnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, gdzie do jej obowiązków należało m.in opracowywanie stanowiska Szefa Urzędu do aktów normatywnych, umów międzynarodowych i innych dokumentów rządowych kierowanych do Urzędu w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych. Od 2019 roku aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wielbicielka kultury, kuchni i języka japońskiego. W 2016 roku uczestniczyła w wakacyjnym kursie językowym w Tokyo, gdzie uczęszczała do szkoły KAI w ramach Japanese Summer Course. Naukę języka kontynuuje do dnia dzisiejszego. Jej drugą pasją jest  grafika komputerowa. Uzyskała tytuł magistra Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

 	  Polityka prywatności